Devida - Api terms

Villkor för användning av

Du får, för privat eller kommersiellt bruk, i enlighet med de instruktioner och med de begränsningar som framgår av Användarvillkoren, kostnadsfritt ge dig tillgång till vårt API. Vi äger rätt att när vi vill förändra eller helt ta bort denna tjänst. Genom att fortsätta använda vårt API godkänner du därigenom också dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor har du inte längre rätt att använda vårt API.

För att inte belasta vår server i onödan begränsas antalet förfrågningar på IP-adressnivå. Du får skicka sammanlagt totalt 10 förfrågningar inom en period per dag. Observera att detta kan ändras närhelst vi anser detta nödvändigt.

Ansvarsfriskrivning för hemsidan och API
VI TAR INGET ANSVAR FÖR KONSEKVENSER, DIREKT ELLER INDIREKT RELATERADE TILL NÅGON HANDLING ELLER UNDERLÅTELSE TILL HANDLING, DU DRABBAS AV TILL FÖLJD AV INFORMATIONEN, TJÄNSTERNA ELLER VÅRT API. ÄVEN OM VI STRÄVAR EFTER ATT ALL INFORMATION PÅ VÅR HEMSIDA SKA VARA RIKTIG, KOMPLETT OCH UPPDATERAD, GER VI INGA GARANTIER, OCH ÄR INTE ANSVARIGA FÖR, SKADA ELLER FÖRLUST KOPPLAD TILL INFORMATIONEN PÅ HEMSIDAN ELLER VÅRT API RIKTIGHET.

Devida.se